ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

   

  1984:
  Συνέδριο της ΕΟΚ με θέμα "Προβλήματα μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα", Βρυξέλλες, 6-8 Δεκεμβρίου

  Εισηγητής στη συνεδρία "Κοινωνικά Θέματα ". (αναβλήθηκε)

  1986: 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ,  Αθήνα  14 - 16  Μαρτίου

  Εισηγητής στη Διεταιρική Συζήτηση με θέμα " Οικονομία της Υγείας ".

  1987: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας, Αθήνα ,   3-6 Δεκεμβρίου, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Υγείας

  Ειδικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής

  Εισηγητής με θέμα : "Η αναγκαιότητα μελέτης της οικονομικής της υγείας".

  1987: Προσυνεδριακό Σεμινάριο Οικονομικών της Υγείας, Αθήνα , Δεκέμβριος, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Υγείας

  Συντονιστής του Σεμιναρίου

  Εισηγητής με θέμα : "Εισαγωγή στην Οικονομική της Υγείας".

  1988: International Colloqum, "Health care protection in social security", European Institute of Social Security 5-6 October , Thessaloniki, Greece.
  1989:
  4ο Συνέδριο Κοινωνικών Λειτουργών με θέμα : " Κοινωνική Εργασία και Κοινωνική Πολιτική ", Πειραιάς, 8-10 Δεκεμβρίου Εισηγητής με θέμα : " Κοινωνική Πολιτική : Τροχοπέδη της οικονομικής ανάπτυξης; "
  1989: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας, Αθήνα , 14-16 Δεκεμβρίου, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Υγείας

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής

  Προεδρείο στη συνεδρία με θέμα : "Επαγγέλματα Υγείας".
  1991:
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών και Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Αθήνα , 4-6 Δεκεμβρίου, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Υγείας

  Εισηγητής με θέμα : "Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση δαπανών υγείας στην Ελλάδα".

  1991:
  3ο Συνέδριο του ιδρύματος  Καράγιωργα με θέμα : "Διαστάσεις της κοινωνικής πολιτικής σήμερα  ", Αθήνα 27 - 29 Νοεμβρίου Εισηγητής με θέμα : "Το παράνομο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα".
  1992:
  Συνάντηση εργασίας  της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Managers Υγείας , Κοπεγχάγη

  Εισηγητής με θέμα : "L' innovation du Systeme de Sante , seule solution devant la croissance des depenses medicales" .

  Σε συνεργασία με Γ. Δουμουλάκη, Μ. Σαρρή, N. Πολύζο, Μ. Ασημακοπούλου και Χ. Οικονομοπούλου.
  1993:
  1ο Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο με θέμα: "Νέα δυναμική στη χρηματοδότηση των Οργανισμών Υγείας " , Αθήνα , 20-21 Οκτωβρίου

  Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής

  1993:
  Πανελλήνιο Συνέδριο του ΕΚΚΕ με θέμα : "Γήρανση & Κοινωνία"

  Εισηγητής με θέμα : "Γήρανση του Πληθυσμού & Απασχόληση".

  1994:
  1ο Συνέδριο στην "Εφαρμογή του management ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας" , Θεσσαλονίκη , 4,5,6 Νοεμβρίου

  Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

  Εναρκτήρια Ομιλία με θέμα  " Η ανάπτυξη των συστημάτων υγείας ενόψει των νέων κοινωνικό - πολιτισμικών αναγκών ".

  1994:
  Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα: "Οικογένεια και Οικογενειακή Πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο" 1-3 Δεκεμβρίου, Αθήνα Ξενοδοχείο Χανδρή. Οργάνωση: Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας,.

  Εισηγητής με θέμα: "Σχέση Εισοδήματος -Εκπαίδευσης - Γονιμότητας:

  Διλήμματα δημογραφικής πολιτικής" (Συνεργασία με Δ. Μπαλούρδο και Μ.Χρυσάκη).

  1995:
  21ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο 9-13 Μαΐου , Αθήνα Ξενοδοχείο ΧΙΛΤΟΝ.

  Εισηγητής στη Διεταιρική Συζήτηση με θέμα: "Τα οικονομικά της Υγείας στην Ελλάδα: Οι προοπτικές στην εκπαίδευση των Επαγγελμάτων υγείας και στην έρευνα των υπηρεσιών υγείας".

  1995:
  Διεθνές Συνέδριο με θέμα: "Το Νοσοκομείο του 21ου Αιώνα", 2-5 Νοεμβρίου, Ηράκλειο Κρήτης, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Μέλος της τιμητικής επιτροπής.
  1996:
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Επαγγελματιών Υγείας, 15, 17 Φεβρουαρίου, Πάτρα

  Εισηγητής με θέμα : "Το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα και η Επένδυση σε Ανθρώπινο Δυναμικό στον Υγειονομικό Τομέα".

  1996:
  Πολυσυνέδριο "Το Ευρωπαϊκό Νοσοκομείο", 14-17 Μαρτίου, Αθήνα

  Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής

  Συντονιστής στην ενότητα : "Ο ανταγωνισμός των ανθρωπίνων και υλικών πόρων στο σύστημα  υγείας".
  1996:
  6ο Επιστημονικό Συνέδριο "Κοινωνικές Ανισότητες και Κοινωνικές Αποκλίσεις", 27-30 Νοεμβρίου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εισηγητής σε συνεργασία με Δ. Μπαλούρδο και Μ. Χρυσάκη στο θέμα : "Κοινωνικές Ανισότητες στην Εκπαίδευση και στη διανομή του Εισοδήματος".
  1996:
  Conference on : "Social Research and Social Policy in Southern Europe", Athens 13-14 September, University of Athens.

  Εισηγητής σε συνεργασία με Δ. Μπαλούρδο και Μ. Χρυσάκη με θέμα : "Characteristics of the Disabled Persons. Statistical Data, Research and Policy Implementation".

  1997:
  3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο του European Health Managers Forum: "Διοίκηση  Εκσυγχρονισμός Ελληνικού Δημόσιου Νοσοκομείου", 13-14 Μάιου, Γ.Π.Α.Ν.Π. «ΜΕΤΑΞΑ».

  Εναρκτήρια ομιλία και Συντονιστής στην Ενότητα : "Σύγχρονες Πολιτικές Απόψεις στην εξέλιξη του Δημόσιου Νοσοκομείου".

  1997:
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο "Ποιοτικές Παρεμβάσεις στην Υγεία",

  16 & 17 Οκτωβρίου, Π.Γ.Ν.Π.Α. «ΠΑΙΔΩΝ & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ», Αθήνα

  Συντονιστής στην 5η Συνεδρία "Management και ποιότητα".

  1998:
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας, Ε.Σ.Δ.Υ. "Δημόσια Υγεία. Στο κέντρο της Υγείας ή στην Περιφέρεια της Ιατρικής", Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 23-25 Φεβρουαρίου, Αθήνα. ".
  1998:
  4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο E.H.M.F. «Τα  δικαιώματα του ασθενούς»

  Πρόεδρος στην ενότητα: Εμπειρική διάσταση – προβληματισμοί της Διοίκησης από την εφαρμογή των δικαιωμάτων του ασθενούς. 3 – 4 Δεκεμβρίου, Αθήνα

  2000:
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλον και Υγεία, Αθήνα, 24 & 25 Φεβρουαρίου, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

  Χαιρετισμός κατά την έναρξη του Συνεδρίου

  2001:
  Συνάντηση Εργασίας «Ποιος είναι ο άριστος και αναγκαίος αριθμός γιατρών και γιατρών Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής στην Ελλάδα, Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου, της Ελληνικής Εταιρείας Γενικής Ιατρικής. Συμμετοχή ως Εμπειρογνώμων
  2001: Συνάντηση Εργασίας «Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα – Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση και συνέπειες για τις πολιτικές υγείας» της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, Αθήνα 28 Φεβρουαρίου. Συμπεράσματα των εργασιών σε συνεργασία με Γ. Κυριόπουλο
  2001: European Conference “Woman and science: Trends and Perspectives in Europe” by National Center for Social Research and Aristote University of Thessaloniki, 15-16 March .

  Εισήγηση με θέμα: Inequalities in women’s access to higher education. The influence of educational reforms, in collaboration with M. Chryssakis.

  2001: 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Περιβάλλον και Υγεία, Αθήνα, 17 & 19 Μαΐου, Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο – Μαιευτήριο «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ». Χαιρετισμός κατά την έναρξη του Συνεδρίου
  2001: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Κοινωνικές εξελίξεις στην Ελλάδα και Ευρώπη, Αθήνα 24 , 25 & 26 Μαΐου, Εισηγητής σε συνεργασία με Χρυσάκη Μ. θέμα Κοινωνικός προσδιορισμός των ανισοτήτων πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  2001:
  1ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης, του ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα 24-25 Μαΐου 2001.Εισήγηση με θέμα : «Οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στο σύγχρονο κοινωνικό – πολιτισμικό γίγνεσθαι.
  2001:
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσια και Ιδιωτική Υγεία του European Health Managers Forum – Ελληνικό Τμήμα, Αθήνα, 24 & 25 Μαΐου.

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής

  Πρόεδρος της Ενότητας «Η βιοϊατρική τεχνολογία ως μηχανισμός ανάπτυξης των συστημάτων υγείας».
  2002:
  1st International Conference on Health Economics and Health Management, May 30-31, 2002 Athens, Greece, Organized by the Department of Health and Care Units Administration, TEI of Athens & AT.IN.ER.

  President of the Scientific Committee.

  The financial function of the health care systems in South Europe, σε συνεργασία με Κ. Σουλιώτη και Α. Ζάβρα.

  2002:
  2st International Conference on Health Economics and Health Management, May 29-31, 2002 Kalamata,, Greece, Organized by the Department of Health and Care Units Administration, TEI of Athens and T.E.I of Kalamata & AT.IN.ER.,Coordintor:

  Round Table: Health Systems under the Social – Cultural changes in 21est century.

  2002:
  3ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνική Εταιρίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας «Η Αγωγή & Προαγωγή Υγείας στον 21ο Αιώνα»,

  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Πρόεδρος Ειδικής Συνεδρίας, 5,6,&7 Δεκεμβρίου, Αθήνα,

  2003:
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ποσοτικών Μεθόδων στη Βιομηχανία και  στις Εμπορικές Επιχειρήσεις,,

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής-Χαιρετισμός, 26-27 Μαιου,  Αθήνα.

  2003:
  3rd  International Conference on‘’new horizons in industry and education’’ 28-29 August 2003 , Santorini, T.EI of Crete, ‘’The counseling service of the career of the T.E.I of Athens. the role of the systemic approach in the psychological counseling of students.’’ In collaboration with V. Mantziou, D. Kehagias, N. Hantzi.,
  2004:
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας, ,

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, 16, 17, &18 Φεβρουαρίου, Αθήνα ,

  2004:
  2ο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο «Διευρυμένη Ευρώπη και Περιφερειακές Ανισότητες του ΤΕΙ Ηπείρου, Πρέβεζα 3-4 Ιουνίου 2004 Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.
  2004:
  4rd  International Conference on ‘’new horizons in industry, business and education’’ 25-26 August 2005 , Corfu, T.EI of Crete, «Assesment and future outlook of the horizontal action of the career offices of the Hellenic TEIs”, In collaboration with Z. Papadourakis, S. Antoniou.,

  Συνδιοργανωτής του Συνεδρίου

  2005:
  7ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» 5-7 Οκτωβρίου 2005, Πόρτο Χέλι,

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συντονιστής της 2ης Συνεδρίας με θέμα: «Υγεία χωρίς Σύνορα», Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας,

  2005:
  4ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνική Εταιρίας Προαγωγής και Αγωγής Υγείας «Η Αγωγή & Προαγωγή Υγείας από την θεωρία στη πράξη (περιβάλλον, σχολείο, εργασία, υπηρεσίες υγείας)» ,

  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Πρόεδρος Ειδικής Συνεδρίας, Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας, 8-10 Δεκεμβρίου, Αθήνα

  2005:
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη «Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας»,

  Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, Διοργάνωση ΕΣΔΥ, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, 14-17 Δεκεμβρίου 2005, Αθήνα

  2006:
  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη «Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας», Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, Διοργάνωση ΕΣΔΥ, Τομέας Οικονομικών της Υγείας, 13-16 Νοεμβρίου 2006, Αθήνα
  2006:
  8ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» 28-30 Σεπτεμβρίου 2006, Ερέτρια,

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής και Συντονιστής της 2ης Συνεδρίας με θέμα: «Υγεία χωρίς Σύνορα», Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας,

  2007:
  5rd  International Conference on ‘’new horizons in industry, business and education’’ 30-31 August 2007 , Rhodes, T.EI of Crete, Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Συνεδρίου
  2008:
  Διήμερο Συνέδριο « Προβολή και Διάχυση των Αποτελεσμάτων της Οριζόντιας Δράσης των Γραφείων Διασύνδεσης των Ελληνικών Τ.Ε.Ι.», 26-27 Νοεμβρίου 2008, Αθήνα, Ομιλητής με θέμα: «Οριοθέτηση των πολιτικών απασχόλησης στην Ελλάδα ενόψει των μεταβαλλόμενων κοινονικο-πολιτισμικών αλλαγών», Διοργάνωση Οριζόντια Δράση Γραφείων Διασύνδεσης Ελληνικών Τ.Ε.Ι.
  2008: 10ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο «Management Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας» 9-12 Οκτωβρίου 2008, Χαλκιδική,

  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής, Διοργάνωση Επιστημονική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας

  2008:
  5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προαγωγής και Αγωγής Υγείας» -1ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Προαγωγής Υγείας στην Κοινότητα» 15-16 Δεκεμβρίου 2008, Αθήνα, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Συντονιστής του Γ’ τραπεζιού με θέμα: «Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ανάπτυξη της Τοπικής Κοινωνίας» Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Προαγωγής και Αγωγής Υγείας (Τόμος Α. 202 α,β)
  2009:
  21ο Συνέδριο Ε.Ε.Ε.Ε. «Λήψη αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας» 28-30 Μαΐου 2009, Αθήνα, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Συντονιστής του Στρογγυλού Τραπεζιού με θέμα: «Η Επιχειρησιακή Έρευνα στις Υπηρεσίες Υγείας: Προκλήσεις για διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής» Συνδιοργάνωση: Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών ΤΕΙ Αθήνας (Τμήμα Δ.Μ.Υ.Π.)
  2009:
  2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας & Συστήματα Υγείας» 16 – 17 Οκτωβρίου 2009, Ναύπλιο, Πρόεδρος Οργανωτικής Επιτροπής. Χαιρετισμός & Εναρκτήρια ομιλία με θέμα: «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εργασίας στα συστήματα υγείας.» Συνδιοργάνωση: ΤΕΙ Αθήνας & ΤΕΙ Καλαμάτας (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας)
  2009:
  11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Management Υπηρεσιών Υγείας & Κοινωνικής Φροντίδας, 22-25 Οκτωβρίου 2009, Χανιά, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής και Ομιλητής με θέμα: «Μια νέα προσέγγιση στη Μοντελοποίηση της Σχέσης Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας και Ικανοποίηση Ασθενών», Διοργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Management Υπηρεσιών Υγείας, Συνδιοργάνωση: Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας κ.α.
  2009:
  Forum, «Η μέτρηση της Υγείας και των Υπηρεσιών Υγείας: Εννοιολογικά και Μεθοδολογικά ζητήματα», 12-14 Νοεμβρίου 2009, Καλαμπάκα, Συμμετέχων, Διοργάνωση Forum για την υγεία και τις πολιτικές υγείας for health and health policy
  2010:
  1ο Πανελλήνιο Συνέδριο του ΦΟΡΟΥΜ Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Ιατρικής , 25-27 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα, Μέλος Επιστημονικής Επιτροπής, Διοργάνωση: Εργαστήριο Υγιεινής Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών
  2012: Συνέδριο για την Ποιότητα: Ευαισθητοποίηση στην Ασφάλεια των Ασθενών και στη Διαρκή βελτίωση της Ποιότητας στις Υπηρεσίες Υγείας , 21,-22 Σεπτεμβρίου 202012, Αθήνα, Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής και Πρόεδρος της θεματικής ενότητας,με θέμα: «Με ποίους τρόπους οι αρχές υγείας και τα νοσοκομεία σε περιόδους οικονομικών κρίσεων μπορούν να στηρίξουν το υγειονομικό δυναμικό και τις προσπάθειες του για παροχή ασφαλούς και ποιοτικής υγειονομικής φροντίδας», Διοργάνωση: Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την ΠΟΥ
  2013: 1ο Εθνικό Αναπτυξιακό Συνέδριο Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ)του Υπουργείου Ανάπτυξης, 04 Απριλίου 2013, Αθήνα-Μέγαρο Μουσικής Ομιλητής,με θέμα: ‘’Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση’’- Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας-Τομέας Υγείας.
  2014:

  2ο Πανελλήνιο Συνέδριο: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Βοήθεια στο Σπίτι, των Σ.Σ.Ε. Βοήθεια στο σπίτι, 15-12-2014, Ομιλητής με θέμα:  Η επίδραση των δημογραφικών εξελίξεων στα προγράμματα «κατ’ οίκον φροντίδας» και μέλος της επιστημονικής επιτροπής. (Τόμος Α. 227 α,β)

  2015:
  1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο: e- νέα εποχή στην παροχή κατ’ οίκον φροντίδας υγείας, ο ηλεκτρονικός φάκελος κατ’οίκον φροντίδας, 13-06-2015, Εναρκτήρια ομιλία και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής (Τόμος Α. 228 α,β)

   

  12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο , Αθήνα 14 - 16 Μαρτίου

  Εισηγητής στη Διεταιρική Συζήτηση με θέμα " Οικονομία της Υγείας ". (Τόμος Α. 54)

  Please publish modules in offcanvas position.