Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

  ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΟΥΛΗΣ
   

   

  Σπουδές Εξειδίκευση

  Ο Σωτήρης Σούλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1954 και σπούδασε οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα τέλη της δεκαετίας του ’70’ (1978) συνέχισε σε μεταπτυχιακό επίπεδο τις σπουδές του στα Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων με εξειδίκευση στα Οικονομικά της Υγείας και της Κοινωνικής Προστασίας στο Πανεπιστήμιο της Dijon, όπου το 1982 απέκτησε το διδακτορικό του δίπλωμα.

  Το 1981 συμμετείχε ως Επιστημονικός Ερευνητής και Συνεργάτης του Περιφερειακού Ασφαλιστικού Ταμείου Υγείας της Dijon σε θέματα Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας, αποκτώντας παράλληλα και εξειδίκευση στην Εργονομία από το Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας και Ασφάλειας για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.

   

   

  Βασική Επαγγελματική Δραστηριότητα

  Την περίοδο 1982-1989 εργάστηκε ως Επιστημονικός Σύμβουλος σε εθνικούς φορείς σε θέματα Κοινωνικής Ασφάλισης, Ανεργίας, Απασχόλησης, Δημογραφίας και Οικογενειακής Πολιτικής, ενώ συμμετείχε στη Διυπουργική Επιτροπή για τη μεταρρύθμιση της Δημογραφικής Πολιτικής της χώρας. Οι επιστημονικές αυτές δραστηριότητες συνέβαλλαν α. στη δημιουργία του Εθνικού Συστήματος Προστασίας κατά της Ανεργίας Ε.Σ.Π.Α. Ν.1545/85, β. στο νέο κοινωνικό-ασφαλιστικό σύστημα παροχής οικογενειακών επιδομάτων Π.Δ. 527/84 και γ. σε μία νέα και ολοκληρωμένη προσέγγιση της Δημογραφικής Πολιτικής.

   

   

  Διεθνείς Οργανισμοί

  Την ίδια περίοδο εκπροσώπησε τους εθνικούς φορείς ασφάλισης και το Υπουργείο Εργασίας σε Διεθνείς Οργανισμούς όπως: στον Ο.Ο.Σ.Α. (Παρίσι 1984), στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Άμστερνταμ 1985), στο Διεθνές Γραφείο Εργασίας (Γενεύη 1987) και στη Διεθνή Ένωση Κοινωνικής Ασφάλειας (Μόντρεαλ 1986). To 1985 διετέλεσε εμπειρογνώμων στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α. σε θέματα Παράνομης Μετανάστευσης. Το 1986 συμμετείχε στο Παρίσι στη Διεθνή Διάσκεψη για το Μεταναστευτικό Ζήτημα. Το 1988 εκπροσώπησε τον Υπουργό Εργασίας στη Διεθνή Συνδιάσκεψη στη Φλωρεντία για την «Πληθυσμιακή αλλαγή».

   

   

  Οικονομικά και Πολιτικές Υγείας

  Το 1987 συμμετείχε ως Επιστημονικός Σύμβουλος στην ομάδα εργασίας για τη μελέτη του Ενιαίου Φορέα Υγείας, το 1993 υπήρξε ειδικός σύμβουλος στα Οικονομικά της Υγείας του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και διετέλεσε επίσης Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση του Ε.Σ.Υ. Από το 2001 έως σήμερα είναι ειδικός εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) σε θέματα: Σχεδιασμού και Πολιτικών Υγείας.

   

   

  Ανθρώπινοι πόροι & κατάρτιση

  Το 1994 διετέλεσε εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 1997 εμπειρογνώμων κοινής αποδοχής του Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε θέματα κατάρτισης και ανθρωπίνων πόρων, ενώ το 1999 υπήρξε ακαδημαϊκός υπεύθυνος του Ο.Ε.Ε.Κ. στην αναμόρφωση προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης του τομέα Κοινωνικής Προστασίας.

   

   

  Ακαδημαϊκή Δραστηριότητα

  Την περίοδο 1984-1989 ανέπτυξε διδακτική δραστηριότητα ως έκτακτος καθηγητής του ΤΕΙ Αθήνας στο τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας. Το 1989 εκλέχτηκε στη θέση του Καθηγητή, ενώ από το 2001 μέχρι σήμερα είναι τακτικός καθηγητής. Η ακαδημαϊκή αυτή δραστηριότητα επεκτείνεται επιπλέον με τη διδασκαλία σε μεταπτυχιακά προγράμματα της Ιατρικής Σχολής Αθηνών και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθηνών, ενώ παράλληλα έχει παραδώσει ικανό αριθμό διαλέξεων σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα της Χώρας.

   

  Επιστημονική και Διοικητική δραστηριότητα σε Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης

  Κατά την υπερ-εικοσιπενταετή εργασία του στο Τ.Ε.Ι. Αθήνας ανέπτυξε ιδιαίτερη επιστημονική, ερευνητική, διοικητική και συνδικαλιστική δραστηριότητα. Την περίοδο αυτή έχει διατελέσει:

  α. Προϊστάμενος του Τμήματος Δ.Μ.Υ.Π. (1998-2000, 2007-2008, 2008-2009),

  β. Διευθυντής της (Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας) (2000-2003),

  γ. Διευθυντής του (Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης) (1995-97),

  δ. Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης της Κάθετης Δράσης (2002-2005),

  ε. Επιστημονικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης της Οριζόντιας Δράσης (2002-2005) των ΤΕΙ Ελλάδος,

  στ. Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Προγράμματος Υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών (2003-2005),

  ζ. Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.&Ε.) (2004-2005),

  η. Αναπληρωματικό Μέλος του Πειθαρχικού Οργάνου για το Ε.Π. του ΤΕΙ Αθήνας, και

  θ. Μέλος της Γραμματείας της Συνέλευσης του Ιδρύματος για τον Προγραμματισμό και το Σχεδιασμό των έργων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας.

  ι. Την περίοδο 2010-2015 διετέλεσε Αντιπρόεδρος Α΄ της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων

  κ. Την ακαδημαϊκή περίοδο 2014-2015 ανέλαβε Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών

  Συμμετείχε επίσης, ως Πρόεδρος και μέλος πολλών επιτροπών επιχειρησιακού χαρακτήρα του ΤΕΙ–Αθήνας.

  Κοινωνική και  Συνδικαλιστική δραστηριότητα

  Διετέλεσε μέλος, Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος του Δ.Σ. του Συλλόγου Εκπαιδευτικών του Τ.Ε.Ι.-Αθήνας και μέλος του Κ.Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Τ.Ε.Ι – Ελλάδας,

  Πρόεδρος του Δ.Σ του ελληνικού τμήματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Μanager Υγείας,

  Μέλος του Ιδρύματος Καράγιωργα,

  Μέλος του Ελληνικού Νοσοκομειακού Συνδέσμου,

  Το 2003 υπήρξε επίσης μέλος του Δ.Σ. του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών

   

   

  Ερευνητικό Μελετητικό Έργο

  Κατά την περίοδο της ακαδημαϊκής του δραστηριότητας, ανέπτυξε σημαντικό ερευνητικό -μελετητικό έργο τόσο με εθνικούς όσο και με διεθνείς φορείς στα ακόλουθα επιστημονικά πεδία:

  1. Πολιτικές Υγείας, Πρόνοιας, κοινωνικής Ασφάλισης και Εκπαίδευσης

  2. Ανεργία,

  3. Δημογραφική & Οικογενειακή Πολιτική,

  4. Μετανάστευση,

  5. Ποιότητα Ζωής & Υγεία,

  6. Οικονομικά – Οργάνωση & Διοίκηση Μονάδων Υγείας – Πρόνοιας,

  7. Κοινωνικό-Οικονομικές Ανισότητες στην Υγεία,

  8. Εκπαίδευση-Κατάρτιση & Ανάπτυξη Ανθρώπινων Πόρων του Τομέα Υγείας-Πρόνοιας,

  9. Κοινωνικός Αποκλεισμός – Κοινωνική Φροντίδα – Ευάλωτες Κοινωνικά Ομάδες,

  10. Σύγχρονες Δομές Κατάρτισης των ΑμεΑ.,

  11. Μελέτες Κόστους-Οφέλους για την ίδρυση Νοσοκομειακών Μονάδων,

  12. Κοστολόγηση-Τιμολόγηση Ιατρικών Πράξεων,

  13. Εργασιακή & Κοινωνική Ένταξη των ΑμεΑ.,

  14. Αναμόρφωση Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας,

  15. Εργατικά Ατυχήματα,

  16. Κοινωνική Οικονομία.

  17. Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας

  18. Αγορά Εργασίας

  19. Συστηματοποίηση Διοικητικών Πληροφοριών

  20. ISO

  Αρθρογραφία Επιστημονικές Μελέτες Συνέδρια

  Παράλληλα, έχει αναπτύξει πλούσια αρθρογραφία με σημαντικό αριθμό αναφορών στο έργο του και είναι κριτής σε σειρά έγκριτων επιστημονικών περιοδικών ενώ, έχει διοργανώσει και συμμετάσχει σε δεκάδες Πανελλήνια & Διεθνή Συνέδρια και Ημερίδες

   

   

  Συγγραφική Δραστηριότητα

  Την τελευταία εικοσαετία έχει αναπτύξει σημαντική συγγραφική δραστηριότητα, ενώ είναι επιστημονικός υπεύθυνος της εκδοτικής σειράς “Κοινωνικές Επιστήμες και Υγεία” και έχει παρουσιάσει σύγχρονα εκδοτικά έργα.
   

  Please publish modules in offcanvas position.