Έρευνα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ


1980: (1) Une aproche economique du phenomene “accidents du travail” en Grece, Memoire de D.E.A , Universite de Dijon, president de jury: Pr. Maryse Gadreau, France, p.161, ( Ι )
1982: (2) La protection de la sante et de la securite de l’ homme au travail – le phenomene des accidents du travail en Grece, these pour le doctorat de 3e cycle, Universite de Dijon, president de jury: Pr. Maryse Gadreau, France, p. 400 , ( ΙΙ )
1986:
(3) L' immigration illegale en Grece : L' avenir des migrations , ed O.C.D.E. , Paris, p.39, ( ΙΙΙ )"Η μετανάστευση από και προς την Ελλάδα. Το ξένο παράνομο εργατικό δυναμικό", Έρευνα για τη Δ/νση Κοινωνικών Υποθέσεων του Ο.Ο.Σ.Α, 1985,σελ. 93. (X)
scroll back to top

Περισσότερα...

ΕΜΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

 

1995:

(17) "Εξειδίκευση των δράσεων - ενεργειών των Ανθρώπινων Πόρων που συνδέονται με το Υποπρόγραμμα Πρόνοια" Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Αθήνα,

1995:

(18) "Εξειδικευμένα Κέντρα Κατάρτισης ΑΜΕΑ", Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Υγείας &Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Αθήνα

1997:

(-) "Υπουργικές Αποφάσεις για κατάρτιση Ανθρωπίνων Πόρων στις παρεμβάσεις Ε.Κ.Τ. στο Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια". Αριθμός Σύμβασης 9954 / 23-7-97   Ε.Δ.Τ.Β. και έγγραφο 016247 / 8-7-97  V Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

scroll back to top

Περισσότερα...

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  & ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΜΕΛΕΤΕΣ

1983:

(1) Μελέτη για την αναμόρφωση του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων ,

Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

1983:

(2) Μελέτη για την αναμόρφωση του θεσμού των επιδομάτων ανεργίας ,

Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

scroll back to top

Περισσότερα...

INTERNATIONAL CENTER APPLIED RESEARCH IN ORGANIZATION

ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ &

ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΣΤΟ ICARO

 

Το τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Αθήνας συμμετέχει από το 2009 στο ICARO-Διεθνές Κέντρο Εφαρμοσμένης Έρευνας σε Οργανισμούς.


Η συμμετοχή αυτή οφείλεται στην ερευνητική προσπάθεια του τμήματος ΔΜΥΠ τα τελευταία 20 χρόνια και τη συμβολή του στη βελτίωση και ανάπτυξη των οικονομικών, της οργάνωσης και της διοίκησης των Οργανισμών Υγείας και Κοινωνικής Προστασίας.

Κατέβασμα αρχείου (ICARO_n.pdf)ICARO_n.pdf[ ]448 Kb
scroll back to top

Περισσότερα...

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

ΕΡΕΥΝΑ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΦΗΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

1. ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

2. ΑΝΕΡΓΙΑ

3. ΚΛΑΔΟΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

scroll back to top

Περισσότερα...