ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

  ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ  & ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  ΜΕΛΕΤΕΣ

  1983:

  (1) Μελέτη για την αναμόρφωση του θεσμού των οικογενειακών επιδομάτων ,

  Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

  1983:

  (2) Μελέτη για την αναμόρφωση του θεσμού των επιδομάτων ανεργίας ,

  Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

  1983:

  (3) Μελέτη για τη λειτουργική αναμόρφωση παροχής βοηθημάτων ανεργίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παρ. 3 του Ν.Δ. 2961/54 , Αθήνα, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)

  1984:

  (4) Οικονομικοτεχνική μελέτη του νέου προτεινόμενου καθεστώτος παροχής Οικογενειακών Επιδομάτων, (επιστημονικός συνεργάτης Ο.Α.Ε.Δ)  Αθήνα

  1989:

  (5)Το δημογραφικό πρόβλημα – Προτάσεις για τη διαμόρφωση δημογραφικής πολιτικής, Αθήνα , Εισηγητές έκθεσης : Σ. Σούλης, Φ. Παπαγεωργίου, Τ. Καραθανάση, Β. Βουτσινάς, Ν. Βλασσόπουλος & Γ. Σιάμπος)

  1994:

  (6) Report on the organisation and management of health services in Greece, Athens , April 1994 ( Greek advisory committee on the N.H.S. ) , Ed. Ministry of Health Welfare and Social Security , Athens , April.

  1995:

  (7) Βοήθημα για την υποβολή, υλοποίηση και διαχείριση προγραμμάτων κατάρτισης, Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) ΤΕΙ –Α, Αθήνα

  1996:

  (8) Εκπόνηση οικονομοτεχνικής μελέτης σκοπιμότητας και βιωσιμότητας για την ίδρυση νοσηλευτικής μονάδας και δικτύου παροχής υπηρεσιών υγείας υψηλών προδιαγραφών και προηγμένης τεχνολογίας, για την Ε.Ε.Τ &την Ο.Τ.Ο.Ε, Αθήνα

  1995-

  1996:

  (9) Μελέτη κόστους-ωφέλειας και για την ανέγερση του Περιφερειακού  Γενικού Νοσοκομείου Δυτικής Αττικής για την οριστική ένταξη του στο Π.Ε.Π Αττικής, για τη (Δ.ΕΠ.Α.Ν.Ο.Μ ), Αθήνα

  1996:

  (10)Μελέτη κόστους-ωφέλειας για την ανέγερση των Περιφερειακών Γενικών Νοσοκομείών Κέρκυρας, Κατερίνης, Πύργου & Σάμου,για τη (Δ.ΕΠ.Α.Ν.Ο.Μ), Αθήνα 1996.

  1997:

  (11) Έρευνα για τη συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση , σε συνεργασία με Θ. Παπαηλία, Μ. Χρυσάκη, εκδ. ΕΛΚΕΠΑ, Αθήνα

  1998-

  1999:

  (12)Ασφάλιση, οικογενειακά επιδόματα και επιδόματα ανεργίας – Μορφολογία των ωφελουμένων από την επιδοματική πολιτική με ιδιαίτερη έμφαση στα επιδόματα που χορηγεί ο Ο.Α.Ε.Δ., αποτελεσματικότητα της επιδοματικής πολιτικής και διεθνείς εξελίξεις στον τομέα., Σ. Σούλης Επιστημονικός Σύμβουλος, Β. Καραγιάννη Επιστημονικός Υπεύθυνος, Μ. Χλέτσος, Χ. Χριστοφοράτος

  1999:

  (13) Οι δείκτες εκροών – αποτελεσμάτων ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στις στατιστικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, εκδ. ΤΕΙ-Α, Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Quali Learn, Αθήνα

  2000:

  (14) Οι Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα, Κέντρο Μελετών Υπηρεσιών Υγείας, Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας, Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, Υπουργείο Υγείας – Πρόνοιας, Αθήνα, Μάιος – Ιούλιος, & Γ. Τούντας και συνεργατών, εκδ. Παπαζήσης , 2009.

  2003:

  (15) Πενταετές Στρατηγικό & Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης του  Γενικού Νοσοκομείου Νικαίας σε συνεργασία με Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας,,Οκτώβριος, Αθήνα

  2006-

  2008:

  (16) Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Σπουδών, Εσωτερική & Εξωτερική Αξιολόγηση, Συστηματοποίηση Διοικητικών Λειτουργιών.Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων,  Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. , σε συνεργασία με Π.Τσίρη, Γ.Δήμα, Β.Κέφη, Γ.Καλκάνη,

  2012-

  2013:

  (17) Ανάπτυξη Οδικού Χάρτη για την Αναβάθμιση της Λειτουργίας των Διοικητικών Υπηρεσιών του ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Τ.Ε.Ι. Ιονίων Νήσων, Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. , σε συνεργασία με Ν. Μαραβέγια, Ι. Χάλαρη, κά

  2013:

  (18) Προώθηση Δράσεων Κοινωνικής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Δήμο Αθηναίων Φορέας : Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Δήμος Αθηναίων

  2013:

  (19) Διαμόρφωση στρατηγικού πλαισίου αναπτυξιακής πολιτικής 2014-2020 για τους θεματικούς στόχους 8,9,10- Προωθώντας την απασχόληση και υποστηρίζοντας την εργασιακή κινητικότητα- Διαμόρφωση κατευθύνσεων και αξόνων πολιτικής υγείας την περίοδο 2014-2020. Φορέας : Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, Απόφαση Δ.Σ 199/30-04-2013, (τόμος Α.223)

  2012-

  2015:

  (20) «Εκπαιδευτικές Δράσεις και Συμβουλευτική για την Κοινωνική Οικονομία»,Παραδοτέα: Έρευνας αγοράς, Έρευνα Εκπαιδευτικών αναγκών, Συμβουλευτική, Θερινό Σχολείο, Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και Υπουργείο Παιδείας. Φορέας : TEI Ιονίων Νήσων

  Please publish modules in offcanvas position.