ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

 

ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

 

  • Ο. Ο. Σ. Α. (ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ, ΠΑΡΙΣΙ, 1984,1985

  • Ε. Ε. (V.  & ΧΙΙ Δ/ΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ),

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ, 1993, 1994, 1997.

 

 ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

 

  • Ο. Ο. Σ. Α. , ΠΑΡΙΣΙ 1984
  • Ε.Ο.Κ, Ε. Ε., ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ 1985, ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ 1988
  • A. I. S. S (ΔΙΕΘΝΗ ΕΝΩΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ), ΜΟΝΤΡΕΑΛ  1986
  • B. I. T (ΔΙΕΘΝΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ), ΓΕΝΕΥΗ  1988


ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ

ΣΥΜΠΟΣΙΑ , ΣΥΝΕΔΡΙΑ & ΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

  • Ο:

CONFERENCE «INTERNATIONALE SUR L’ AVENIR DE L’ IMMIGRATION» – ΟΜΙΛΗΤΗΣ, PARIS, 1986

  • Ε.Ο.Κ:

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ, «ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»,   ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, 1988  –ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

  • Ε.Ο.Κ:

«ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑΘΕΜΑΤΑ» - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ,  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ,1984

ΜΕ Α. ΠΕΠΕΛΑΣΗ, Θ. ΤΑΣΙΟ, Δ. ΕΥΡΙΓΕΝΗ,    Ν. ΣΚΑΝΔΑΜΗ, Π. ΖΑΝΝΑ,

 

 

scroll back to top