ΠΟΝΗΜΑΤΑ - ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΠΟΝΗΜΑΤΩΝ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΩΝ

  ΜΑΘΗΜΑ 1: ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

  1994:

  Ειδικότητες του Τομέα Υγείας στα Εκπαιδευτικά Συστήματα του Διεθνή Ευρωπαϊκού & Ελληνικού Χώρου & Προγράμματα Σπουδών των Σχολών Επαγγελμάτων Υγείας στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα,   εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.262,

  ΜΑΘΗΜΑ 2: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

  1984:
  Οικονομική της Υγείας, σημειώσεις Δ.Μ.Υ.Π., εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 285
  1989: Δαπάνες Υγείας-Θεωρητική και Στατιστική Ανάλυση, αδημοσίευτη εργασία, Αθήνα, σελ. 76
  1994: Οικονομική της Υγείας, σημειώσεις Δ.Μ.Υ.Π., εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 285

  ΜΑΘΗΜΑ 3: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  1983:

  Εισαγωγή στην Κοινωνική Πολιτική σελ. 180

  1985:

  Ειδικά θέματα Υγειονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σημειώσεις Εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.250,

  1990:

  Βασικές Κοινωνικό-Οικονομικές Ανάγκες και το Φαινόμενο της Κοινωνικής Ασφάλειας, εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.69

  1991:

  Δημογραφία και Υγεία, εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 98

  1992:

  Δείκτες Αξιολόγησης του Συστήματος Υγείας, εκδ. ΤΕΙ- Α, Αθήνα, σελ.127

  1994:

  Ειδικά θέματα Υγειονομικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Σημειώσεις Εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.326

  2000:

  2005:

  Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας

  Σημειώσεις Εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.326

   ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ & ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  ΜΑΘΗΜΑ : ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

  1999:

  Οι δείκτες εκροών – αποτελεσμάτων ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στις στατιστικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας, εκδ. ΤΕΙ-Α, Μελέτη στα πλαίσια του προγράμματος Quali Learn, Αθήνα, σελ. 148

  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΕΞ’ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  1999:

  Διαχείριση Διοικητικών Δομών και οικονομικών μεγεθών υπηρεσιών υγείας, μελέτη για το Πρόγραμμα Σπούδων του τμήματος Τ.Ι.Ο του Τ.Ε.Ι.-Α

  ΜΑΘΗΜΑ : ΜΕΘΟΔOΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ

  1994:

  Βοήθημα για την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών, σημειώσεις ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 53

  1999:

  Ενδεικτική βιβλιογραφία του τομέα Κοινωνικής Προστασίας (Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Ασφάλιση) σε συνεργασία με Βασσάλου Α., Δεληγιάννη Λ., Μπόζιαρη Α., εργαστηριακά βοηθήματα ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.126

  2000:

  Βασικά Στοιχεία Επιστημολογίας και Μεθοδολογίας ΈρευναςΜελέτες Περίπτωσης, σε συνεργασία με Μ. Σαρρή & Α. Γούλα, εργαστηριακά βοηθήματα ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ.144

  ΜΑΘΗΜΑ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ

  1999:

  Οικονομία & Ανθρώπινη Ανάπτυξη, εισαγωγικό διδακτικό βοήθημα για τους φοιτητές της ιατρικής σχολής στο πλαίσιο του μαθήματος: Υπηρεσίες Υγείας, Αθήνα, σελ. 114

   

   

  Οικονομική της Υγείας, σημειώσεις Δ.Μ.Υ.Π., εκδ. ΤΕΙ-Α, Αθήνα, σελ. 285

  Please publish modules in offcanvas position.