ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  1982-1989: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Δ.
  1984-1985 Πρ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ στη Διεύθυνση Κοινωνικών υποθέσεων Ο.Ο.Σ.Α.

  2. ΑΛΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

  1981-1982: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ C.R.A.M.

  (Caisse Regionale d' Assurance Maladie ) του τμήματος επαγγελματικής υγιεινής της Dijon

  1982: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ στο I.N.R.S. - ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

  (Institute National de Recherche et de Securite, pour la prevention des accidents du travail et des maladies professionelles) σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Dijon και το C.R.A.M. σε θέματα εργονομίας, (Τόμος Α.17-20)

  Την ίδια περίοδο συνεργασία με ομάδα εργασίας της Υ.Ε.Ε.Τ. (Υπηρεσία Επιστημονικής Έρευνας και Τεχνολογίας) στα πλαίσια υλοποίησης της Τεχνικής Έκθεσης Νο Ι με θέμα: "Συστήματα Πληροφοριών για Εργατικά Ατυχήματα και Επαγγελματικές Ασθένειες".

  1984: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ του ΚΕ.ΜΕ.ΤΕ
  1986: Επιλογή ως οικονομολόγος της υγείας στο ΚΕΣΥ, 15-01-1986
  1987: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της ομάδας εργασίας για την μελέτη του ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ
  1987-1988: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ της Διυπουργικής Επιτροπής για το Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλάδα
  1993-1994: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για τη αναμόρφωση του ΕΣΥ, Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
  1994: ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Σχεδιασμού του 2ου Κ.Π.Σ. 1994 - 1999 για τον τομέα Υγείας. 
  1994: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ σε θέματα κατάρτισης και ανθρώπινων πόρων του τομέα υγείας
  1995-1997: Δ/ΝΤΗΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΟΥ Κ.Σ.Ε.Κ. του ΤΕΙ – Αθήνας
  1998-2000: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Υ.Π. T.EIA
  1997: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ V Δ/ΝΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ) και

  α) του Υπουργείου Υγείας   και Πρόνοιας,

  β) του Υπουργείου Εργασίας

  1999: ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ «Αναμόρφωση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης» Ο.Ε.Ε.Κ.
  2000-2003: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι-Α
  2000-2001: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
  2002-2005: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ   ΤΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ Τ.Ε.Ι ΕΛΛΑΔΟΣ

  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΑΣ ΔΡΑΣΗΣ   ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΙΔΕΩΝ

  2002: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ –Ε.Π ΥΓΕΙΑ – ΠΡΟΝΟΙΑ Γεν.Πρωτ.Δ.Υ 6β/οικ./28-08-02
  2003: ΜΕΛΟΣ Δ.Σ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ 486/21-04-03 ΦΕΚ τ. ΄Β
  2004: ΜΕΛΟΣ της Ε.Γ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΩΝ Τ.Ε.Ι ΑΘΗΝΑΣ
  2007-2010: ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΟΥ ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.)
  2007-2010: ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Υ.Π. T.EIA
  2008: ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ 
  2009-2010: ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Τ.Ε.Ι-Α
  2009-2010: ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Δ.Μ.Υ.Π – ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΟΡΙΝΟ
  2009: ΜΕΛΟΣ του Διεθνούς ερευνητικού Δικτύου I.C.A.R.O. (International Center Applied Research in Organization)
  2009-2010: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ
  2010-2012: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ Α΄ ΤΟΥ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  2010-2012: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ Τ.Ε.Ι ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  2012-2013: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΙΑΤΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
  2013: ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

  Please publish modules in offcanvas position.