ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

   

  1997: Εμπειρογνώμων κοινής αποδοχής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

  Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων για ενέργειες Σ.Ε.Κ Εργαζομένων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων υπουργείων,

  Απόφαση 1109091, 1109092, 1109093, 1109094 / 18-9-97.
  1997: Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων Ενεργειών Σ.Ε.Κ. Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (Διοικητικού, Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Τεχνολογικού προσωπικού), 750 προγράμματα

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1468/6-11-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1469/6-11-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1472/7-11-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-3-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

  Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

  Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

  Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

  Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

  Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

  Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

  Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.2595/10-11-99

  1998: Εμπειρογνώμων της V Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιολόγηση προτάσεων καινοτόμων ενεργειών στο πλαίσιο του άρθρου 6 του Ε.Κ.Τ. Ιούλιος 1998     D.G.V. 014070 / 10-6-97
  1999: Εμπειρογνώμων της ΧΙΙ Γενικής Διεύθυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αξιολόγηση του προγράμματος LEONARDO DA VINCI, Μάιος 1999 D.G. XXIII, 04709/ 19/5/1999
  2002:

  Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων του ΥΠΕΠΘ για την αξιολόγηση προτάσεων Ενεργειών ΕΠΕΑΕΚ II .

  • Πρακτική άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

           απ. Πρ. Ε.Π υπ.αρ. 2398/01-04-02

  • Πρακτική άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

           απ. Πρ. Ε.Π υπ.αρ. 3630/25-04-02

  • Πρακτική άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης  

           απ. Πρ. Ε.Π υπ.αρ. 3077/15-04-02

  • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Σύνδεση με την Αγορά Εργασίας          

           απ. Υπ. Αρ. 7328/10-07-02

           απ. Υπ. Αρ. 12320/19-11-02

  2003: Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων του ΥΠΕΠΘ για την αξιολόγηση προτάσεων Ενεργειών ΕΠΕΑΕΚ II .
  • Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επαγγελματικού Προσανατολισμού της Ενέργειας 4.1.1 του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ,        
             απ. Πρ. Ε.Π υπ.αρ. 276/09-01-03, 
  2003

  2005:

  Επιστημονικός Υπεύθυνος Μονάδας Συντονισμού Υποστήριξης των Δράσεων Ενίσχυσης Ατόμων που Αποκλείονται από την Αγορά Εργασίας στο πλαίσιο του Μέτρου 3.1. του Ε.Π. «Υγεία – Πρόνοια 2000-2006».
  2005:
  Μέλος Γνωμοδοτικής Επιτροπής στην κατηγορία πράξεων 4.1.1. στ. «Θετικές Ενέργειες υπέρ των Γυναικών» του Μέτρου 4.1. του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, Αρ. Πρωτ. 882/25-01-05 της ΕΥΔ ΕΠΕΑΕΚ.

  Please publish modules in offcanvas position.