ΕΜΠΕΙΡΙΑ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1. ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ - ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

1982-1989: ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ - ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ Ο.Α.Ε.Δ.
1984-1985 Πρ. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ στη Διεύθυνση Κοινωνικών υποθέσεων Ο.Ο.Σ.Α.

scroll back to top

Περισσότερα...

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 

1983-1989: ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

1983 - 1984   Εξάμηνα Ι &ΙΙ.,   Σ.Ε.Π.

1984 - 1985   Εξάμηνο Ι, Σ.Ε.Π., Σύμβαση ΤΕΙ –Α

1984 –1989   Εξάμηνα Ι,&ΙΙ

(Δ.Μ.Υ.Π.) Σ.Δ.Ο, Νοσηλευτική & Ε.Ε.Υ. (ΣΕΥΠ).

1989-σήμερα: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
1999-2001: ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,

Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας,

ακ. έτη 1998 – 1999,1999-2000,2000-2001

προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο

scroll back to top

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


1.  ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

1992-1995: Πρόεδρος της επιτροπής ελέγχου των διδακτικών σημειώσεων , 1992-93 , 1993-94 & 1994-95
1993,1998: Μέλος της ειδικής τριμελούς Γραμματείας της Συνέλευσης του ΤΕΙ – Α για τον εκπαιδευτικό, οργανωτικό και διαχειριστικό σχεδιασμό του ιδρύματος , 1993-94 & 1998.
1994-1995: Αναπληρωματικό μέλος του Πειθαρχικού Συμβουλίου , 1994-95.
1995: Δ/ντής Σπουδών του Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΤΕΙ-Α
1998-2000: Προϊστάμενος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π.), της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ –Α
2007-2010:
Προϊστάμενος τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας
1999:
Πρόεδρος της Επιτροπής Μετεγκατάστασης του ΤΕΙ- Α
2000-2003:
Διευθυντής Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ – Α
2008:
Αναπληρωτής Διευθυντής Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ – Α
2001-2003:
Ιδρυματικός Υπεύθυνος του Γραφείου Διασύνδεσης
2002:
Εκπρόσωπος του ΤΕΙ Αθήνας στην Ομάδα Εργασίας του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου για θέματα ΥΠΕΠΘ, Αθήνα 2002
2004:
Μέλος Ε.Γ. Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών Τ.Ε.Ι Αθήνας
2003-2004:
Πρόεδρος της Επιτροπής Χορήγησης Σπουδαστικών Δανείων για το ακαδημαϊκό έτος 2003-04, Αθήνα
2010:
Αντιπρόεδρος Α΄ του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
scroll back to top

Περισσότερα...

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΕΙΣ

 

1997: Εμπειρογνώμων κοινής αποδοχής από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης προτάσεων για ενέργειες Σ.Ε.Κ Εργαζομένων στις Δημόσιες Επιχειρήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλων υπουργείων,

Απόφαση 1109091, 1109092, 1109093, 1109094 / 18-9-97.
1997: Ανεξάρτητος Εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιολόγηση προτάσεων Ενεργειών Σ.Ε.Κ. Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία (Διοικητικού, Ιατρικού, Νοσηλευτικού και Τεχνολογικού προσωπικού), 750 προγράμματα

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1468/6-11-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1469/6-11-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1472/7-11-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-3-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

Απόφαση Δ.Υ. 15/Υ.Α./οικ. 1224/23-9-97

Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.1444/12-7-99

Απόφαση Ε4/ΓΕΝ. Απ./οικ.2595/10-11-99

scroll back to top

Περισσότερα...