ΣΥΝΕΔΡΙΑ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 

1984:
Συνέδριο της ΕΟΚ με θέμα "Προβλήματα μετάφρασης στην Ελληνική γλώσσα", Βρυξέλλες, 6-8 Δεκεμβρίου

Εισηγητής στη συνεδρία "Κοινωνικά Θέματα ". (αναβλήθηκε)

1986: 12ο Ετήσιο Πανελλήνιο Ιατρικό Συνέδριο ,  Αθήνα  14 - 16  Μαρτίου

Εισηγητής στη Διεταιρική Συζήτηση με θέμα " Οικονομία της Υγείας ".

1987: 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της Υγείας, Αθήνα ,   3-6 Δεκεμβρίου, Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών Υγείας

Ειδικός Γραμματέας της Οργανωτικής Επιτροπής

Εισηγητής με θέμα : "Η αναγκαιότητα μελέτης της οικονομικής της υγείας".

scroll back to top

Περισσότερα...

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΗΜΕΡΙΔΕΣ


1984: Ημερίδα της ΕΔΗΜ με θέμα " Η Δημογραφική κρίση στην Ελλάδα ", Αθήνα 29 ΝοεμβρίουΕισηγητής με θέμα : " Η οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα και τα νέα οικογενειακά επιδόματα τέκνων ".
1986: Ημερίδα της ΕΔΗΜ με θέμα : " Ευρωπαϊκή δημογραφική κοινότητα, Η θέση της Ελλάδας " , Αθήνα , 11-12 ΔεκεμβρίουΕισηγητής με θέμα : " Το ξένο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα : Η δημογραφική άποψη ".
1991: Διημερίδα της Ε.Ε.Κ.Ε. με θέμα : " Η Κοινωνική Ασφάλιση ως κοινωνικό φαινόμενο ", Αθήνα , 19-20 ΝοεμβρίουΕισηγητής με θέμα : " Επαναπροσδιορισμός του ρόλου της κοινωνικής ασφάλισης ενόψει των νέων κοινωνικό - πολιτισμικών αναγκών " σε συνεργασία με τον Π. Σκορδούτη.
scroll back to top

Περισσότερα...