ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ

   

  ΔΙΟΙΚΗΣΗ  • Διευθυντής του ΠΜΣ Διοίκηση και Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Φροντίδας
  • Αντιπρόεδρος Α' ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
  • Πρόεδρος της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων
  • Διευθυντής της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας και μέλος του συμβουλίου του Τ.Ε.Ι.- Αθήνας
  • Διευθυντής του Κ.Σ.Ε.Κ του Τ.Ε.Ι. - Αθήνας
  • Προϊστάμενος του τμήματος Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας (Δ.Μ.Υ.Π) του Τ.Ε.Ι. - Αθήνας
  • Μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών (Ε.Ε.&Ε.) του Τ.Ε.Ι - Αθήνας
  • Μέλος του Δ.Σ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών
  • Επιστημονικός Υπεύθυνος των  Οριζόντιων Δράσεων Γραφείων Διασύνδεσης και Υποστήριξης Επιχειρηματικών Ιδεών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ελλάδας


  ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ


  • Αντιπρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων για την αναμόρφωση του Ε.Σ.Υ.
  • Σύμβουλος της Κυπριακής Κυβέρνησης σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Δημογραφίας.
  • Σύμβουλος Ο.Α.Ε.Δ. και Υπουργείου Εργασίας
  • Σύμβουλος Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
  • Σύμβουλος της Διυπουργικής Επιτροπής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας για το Δημογραφικό

   

  ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ

   

  • Εμπειρογνώμων Ο.Ο.Σ.Α. στη Διεύθυνση Κοινωνικών Υποθέσεων
  • Εμπειρογνώμων Ε.Ε στις Διευθύνσεις V και ΧΙΙ
  • Εμπειρογνώμων Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Προστασίας
  • Εμπειρογνώμων της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής

  Please publish modules in offcanvas position.