ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ


  1. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

   

  1983-1989: ΕΚΤΑΚΤΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ & ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ

  1983 - 1984   Εξάμηνα Ι &ΙΙ.,   Σ.Ε.Π.

  1984 - 1985   Εξάμηνο Ι, Σ.Ε.Π., Σύμβαση ΤΕΙ –Α

  1984 –1989   Εξάμηνα Ι,&ΙΙ

  (Δ.Μ.Υ.Π.) Σ.Δ.Ο, Νοσηλευτική & Ε.Ε.Υ. (ΣΕΥΠ).

  1989-σήμερα: ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΩΝ
  1999-2001: ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,

  Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας,

  ακ. έτη 1998 – 1999,1999-2000,2000-2001

  προπτυχιακό & μεταπτυχιακό επίπεδο

  2 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΚΥΚΛΟΥΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ

   

  1983-1984:               Εξάμηνα Ι &ΙΙ., Σ.Ε.Π.
  1984-1985:               Εξάμηνο Ι, Σ.Ε.Π.

                (Πεντάμηνος κύκλος μετεκπαίδευσης καθηγητών Λυκείων,

                 Μάθημα: Κοινωνική Πολιτική)

   

  3 ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

  Μάθημα : Οικονομικά των Ανθρωπίνων Πόρων, Ενότητα Δαπάνες Υγείας ,

  Υπεύθυνος Καθηγητής: Α. Αντωνοπούλου, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1993 (άνευ αμοιβής)

  Διάλεξη με θέμα: Διλήμματα Δημογραφικής Πολιτικής,

  Υπεύθυνος Καθηγητής: Χ. Κατσίκας

  Οικονομικό Τμήμα Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 1996,(έπ’ αμοιβή)

  Διάλεξη με θέμα: Ελληνικό Σύστημα Υγείας - Οικονομική Ανάπτυξη μέσα στο νέο κοινωνικό περιβάλλον ,

  Υπεύθυνος Καθηγητής: Κ. Δικαίος, Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, 2000,(έπ’ αμοιβή)


  4   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΑΘΗΝΩΝ,

  • Εργαστήριο Υγιεινής και Επιδημιολογίας,

  Μάθημα: Υπηρεσίες Υγείας

  Υπεύθυνος καθηγητής Γ. Τούντας

  μεταπτυχιακός κύκλος σπουδών στην Προληπτική Ιατρική

  χειμερινό εξάμηνο 1999-2000

  εαρινό εξάμηνο 1999-2000

  • Π.Μ.Σ:Μ.Ε.Θ. και Επείγουσα Νοσηλευτική

  Μάθημα: Συστήματα Υγείας (Κοινωνική Πολιτική & Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας)

  Ακαδ. έτος 2006 - 2007


  5. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

  5a. ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΕΞ΄ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ

  Quali Learn (ενέργεια 3.1δ.2.) σε συνεργασία με τα τμήματα Πληροφορικής του ΤΕΙ – Αθήνας και του Πανεπιστήμιου Πάτρας.

  Ανάπτυξη Εκπαιδευτικού Υλικού με θέμα:

  «Οι δείκτες εκροών – αποτελεσμάτων ως βασικά μεθοδολογικά εργαλεία στις στατιστικές τεχνικές υλοποίησης προγραμμάτων διοίκησης ολικής ποιότητας στις υπηρεσίες υγείας» (1998-1999)

  . ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

  ΕΠΕΑΕΚ I

  (Yποπρόγραμμα 3, Μέτρο 3.1 Ενέργεια 3.1 α, Δράση 4.6.6 του ΕΠΕΑΕΚ I ,1998-1999)

  A) Εκσυγχρονισμός Περιεχομένου Προγραμμάτων Σπουδών μέσω της Ανάπτυξης Ηλεκτρονικών Συγγραμμάτων, Θέσεων Άσκησης, Εργαλείων για την Εκπόνηση Πτυχιακών Εργασιών και Συστημάτων Αυτόεκπαίδευσης Βασισμένων στις Τεχνολογίες Πολυμέσων, Εξομοίωσης και Δικτύωσης Συσκευών και Η/Υ

  Β) Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος Αναμόρφωσης Προγραμμάτων σπουδών 18 ειδικοτήτων του   τομέας Υγείας – Κοινωνικών Υπηρεσιών των Ι.Ε.Κ. (Ο.Ε.Ε.Κ.)

  Γ) Κοινοτική Πρωτοβουλία Equal

  230798/01-04-05, ΕΥΔ της ΚΠ Equal), Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας.

  Γ1) «Διαμόρφωση Αναλυτικών προγραμμάτων Κατάρτισης στελεχών Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας,

  Γ2) Ανάπτυξη Συστήματος Πιστοποίησης Προσόντων Στελεχών Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας».

  5γ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

  Α) Μέτρο 1.4.: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας»,

  ΕΠ Υγείας-Πρόνοιας 2005, Αρ. Πρωτ. 3490/Φ.206.4 της 17-6-2005, σχετ. 1968/2004 της ΕΥΔ ΕΠΙΙΥ-Π, Υπουργείο Υγείας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων .

  Α1 ) Κατάρτιση Στελεχών σε Τεχνικές Προσέγγισης και Ενδυνάμωσης των Μονογονεϊκών Οικογενειών,

  Α2 ) Κατάρτιση Στελεχών στην Εμψύχωση και Ενδυνάμωση των νέων σε κίνδυνο,

  Α3 ) Κατάρτιση Στελεχών στις Τεχνικές Υποδοχής και Επανένταξης νέων που έχουν

  διακόψει την υποχρεωτική εκπαίδευση.


  6   ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

  1984: Σεμινάριο Πρωτοδιοριζομένων Υπαλλήλων ΟΑΕΔ

  Αθήνα , Σεπτέμβριος 1984

  Θεσσαλονίκη , Οκτώβριος 1984

  Θέμα : "Εισαγωγή στην Κοινωνική Ασφάλεια".
  1984: Σεμινάρια συνδικαλιστικών στελεχών ΓΣΕΕ , Πειραιάς 1984

  Θέμα : "Η κοινωνική ασφάλεια και η πολιτική Υγείας στην Ελλάδα".

  1984:
  Σεμινάριο Υπαλλήλων Πυρηνικού κέντρου ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ , Αθήνα , Δεκέμβριος 1984

  Θέμα : "Η πρόληψη των επαγγελματικών κινδύνων".

  1985:
  Σεμινάριο Υπαλλήλων - Διευθυντών ΟΑΕΔ

  Αθήνα , Μάρτιος 1985   -  Θεσσαλονίκη , Μάρτιος 1985

  Θέμα : "Κοινωνικό - Ασφαλιστικά προβλήματα από την εφαρμογή του ΕΣΠΑ και του νέου συστήματος παροχής οικογενειακών επιδομάτων τέκνων".
  1985: Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Εργατικών Ακολούθων του Υπουργείου Εργασίας , Αθήνα , Ιανουάριος

  Θέμα : "Προβλήματα και προοπτικές της Κοινωνικής Ασφάλειας στις χώρες της ΕΟΚ και στην Ελλάδα".

  1986:
  Σεμινάριο Υπαλλήλων - Διευθυντών ΟΑΕΔ

  Αθήνα , Μάρτιος 1986

  Θεσσαλονίκη, Μάρτιος 1986

  Θέμα : "Αξιολόγηση των συστημάτων παροχής επιδομάτων ανεργίας και οικογενειακών επιδομάτων τέκνων".

  1986:
  Επιστημονικό Σεμινάριο του ΟΑΕΔ με θέμα : " Βελτίωση των προοπτικών απασχόλησης και της κοινωνικής ένταξης των ατόμων με ειδικές ανάγκες " , Αθήνα 3-7 Νοεμβρίου 1986

  Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας με θέμα : " Πρόληψη και Ασφάλεια των ατόμων με ειδικές ανάγκες ".

  1986:
  Σεμινάριο Επιμόρφωσης Υπαλλήλων ΟΑΕΔ (Συνεργασία ΕΛΚΕΠΑ) , Αθήνα , Ιούνιος 1986

  Θέμα : "Δημόσιες σχέσεις - Οργάνωση Γραφείου Προγράμματα Ασφαλιστικά και Απασχόλησης".

  1987:
  Σεμινάριο Στελεχών του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών

  Θέμα : "Κοινωνική και Εργασιακή πολιτική στην Ελλάδα και στις χώρες της ΕΟΚ", Αθήνα, Ιωνία 1987

  1993:
  "Οργάνωση & Διαχείριση Νοσοκομειακών πόρων "

  Σεμινάριο κατάρτισης διάρκειας 300 ωρών

  Οργάνωση : Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ - Α , Υπουργείο Εργασίας

  Αθήνα 1993
  1993:
  "Διαμόρφωση προϋπολογισμού Νοσοκομείων "

  Σεμινάριο κατάρτισης στα πλαίσια του προγράμματος «Σύνδεση ΑΕΙ-ΤΕΙ-Επιχειρήσεων

  Οργάνωση : Επιτροπή Ερευνών ΤΕΙ - Α , Υπουργείο Εργασίας

  Αθήνα 1993.
  1993:
  Επιμορφωτικό σεμινάριο του ΣΕΚΕ με θέμα " Ψυχοκοινωνική αντιμετώπιση μετακινούμενων πληθυσμών, Προβλήματα - Δεξιότητες - Τεχνικές " , Αθήνα 20 - 23 Μαΐου 1993. Εισηγητής στη 2η Συνεδρία με θέμα : " Απασχόληση των μετακινούμενων πληθυσμών "
  1996:
  ΕΛΚΕΠΑ: Το management στα νοσηλευτικά ιδρύματα, 4 Μαρτίου 1996.
  1997:
  Σεμινάριο ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο Ν.Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

  Θέμα : Η συμβολή του εκπαιδευτικού συστήματος στην ανάπτυξη του επιπέδου υγείας στη χώρα μας, 20 Μαΐου 1997.

  1997:
  Σεμινάριο ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο Ν.Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

  Θέμα :Συγκριτική προσέγγιση των κλασικών μορφών οικονομικής αξιολόγησης μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας, 24 Οκτωβρίου 1997, σε συνεργασία με Δ. Αγραφιώτη.

  1999:
  Περιφερειακό σεμινάριο  Ο.Ε.Ε.Κ

  Θέμα : Συστήματα Υγείας & Οικονομικά της Υγείας,5-9 Ιουλίου 1999, Κέρκυρα.

  1999:
  Σεμινάριο ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης στο Ν.Γ.Ν.ΑΘΗΝΩΝ ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ

  Θέμα : Διασφάλιση Ποιότητας υπηρεσιών υγείας, 12 Μαΐου 1999, σε συνεργασία με Γ. Υφαντόπουλο

  2006:
  Σεμινάριο Κατάρτισης στο πλαίσιο του Μέτρο 1.4.: «Ανάπτυξη Δημόσιας Υγείας», Ε.Π  Υγείας-Πρόνοιας 2005,

  Εξειδίκευση :

  α) Κατάρτιση Στελεχών σε Τεχνικές Προσέγγισης και Ενδυνάμωσης των

  Μονογονεϊκών Οικογενειών,

  β) Κατάρτιση Στελεχών στην Εμψύχωση και Ενδυνάμωση των νέων σε κίνδυνο, 2005.

  γ) Κατάρτιση Στελεχών στις Τεχνικές Υποδοχής και Επανένταξης νέων που έχουν διακόψει την υποχρεωτική εκπαίδευση.

  7. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

  30 Ακαδημαϊκά Έτη (1983-2012), αυτοδύναμης διδασκαλίας

  στα γνωστικά αντικείμενα :

  • Συστήματα Υγείας
  • Οικονομική της Υγείας
  • Κοινωνική Πολιτική και Σχεδιασμός Υπηρεσιών Υγείας
  • Μεθοδολογία Έρευνας και Σεμινάριο Τελειοφοίτων
  • Μικροοικονομική
  • Μακροοικονομική

  Please publish modules in offcanvas position.