ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ

  ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

  1984: Στατιστικό προσχέδιο των έκτακτων παροχών ανεργίας, Αθήνα
  1984: Βασικά Δημογραφικά Στοιχεία Ελλάδας – ΕΟΚ, (μετάφραση), Αθήνα, Μάϊος
  1984 Διαχρονική εξέλιξη των βασικών οικονομικών μεγεθών του Ο.Α.Ε.Δ. την περίοδο 1970 - 1984 , Αθήνα , Απρίλιος
  1984: Παροχές Μητρότητας ,   Εκ. ΟΑΕΔ, Αθήνα , (πολυγραφημένο)
  1985: Συγκεντρωτικά Στατιστικά Στοιχεία ΟΑΕΔ την πενταετία 1979 – 1983, Αθήνα, (Σ. Σούλης, Α. Δεδουσόπουλος, Δ. Καραντινός, Ι. Σοφιανόπουλος, Κ. Χαμπίδης)
  1985: Το φαινόμενο της ανεργίας , Εκ. ΟΑΕΔ, Αθήνα , (πολυγραφημένο).
  1986: Το σύστημα παροχής οικογενειακών επιδομάτων τέκνων ΟΑΕΔ, Εκ. ΟΑΕΔ , Αθήνα (πολυγραφημένο)
  1987: Το σύστημα παροχής επιδομάτων ανεργίας Ε.Σ.Π.Α., Εκδ. ΟΑΕΔ, Αθήνα
  1987: Οι διεθνείς εξελίξεις στους ασφαλιστικούς κλάδους της ανεργίας και της οικογένειας , Αθήνα
  2010: Συστηματοποίηση διοικητικών λειτουργιών ενός Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης , Αθήνα ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων
  2011: Α. Απολογισμός Γραφείου Διασύνδεσης

  Β. Οδηγός Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Γ. Οδηγός Συμβουλευτικής για την Αγορά Εργασίας

  Αθήνα ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων


  Please publish modules in offcanvas position.