ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΜΟNOΓΡΑΦΙΕΣ

   

  ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ - ΕΡΓΑΣΙΕΣ

  1980:

  Une aproche économique du phénomène “accidents du travail” en Grèce, Memoire de D.E.A , Université de Dijon, president de jury: Pr. Maryse Gadreau, France, p.161

  1982:

  La protection de la santé et de la sécurité de l’ homme au travail – le phénomène des accidents du travail en Grèce, thèse pour le doctorat de 3e cycle, Université de Dijon, président de jury: Pr. Maryse Gadreau, France, p. 400

  ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

  1993:

  (1) Σούλης Σ. Δημογραφικές ανακατατάξεις και διλήμματα πολιτικής, περιοδικό Κοινωνική Εργασία , Τεύχος 30, Αθήνα 1993, Α' Τρίμηνο, σελ. 7-25  

  2001:

  (2) Σούλης Σ. Διερεύνηση εννοιολογικών τάσεων και προσδιορισμός της αξιολόγησης των συστημάτων υγείας, περιοδικό Σπουδαί , τόμος 52, τεύχος1-2 , Αθήνα 2002, σελ 160-201 , σε συνεργασία με Κ. Σουλιώτη και Α. Ζάβρα  

  ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ

  (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ)

  1985:

  (3) Σούλης Σ., Η οικογενειακή πολιτική στην Ελλάδα και τα νέα οικογενειακά επιδόματα: Η δημογραφική κρίση στην Ελλάδα, Εκδ. ΕΔΗΜ, Αθήνα, σελ. 47-52,

  1987:

  (4) Σούλης Σ., L' immigration illegale en Grece :L' avenir des migrations , ed O.C.D.E. , PARIS, p.348-353

  1987:

  (5) Σούλης Σ., Η αναγκαιότητα μελέτης της οικονομικής της υγείας, Εκδ. Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας , 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικών της υγείας, Αθήνα, σελ. 359-366

  1987:

  (6) Σούλης Σ., Εισαγωγή στην οικονομική της υγείας ,Εκδ. Κέντρο Κοινωνικών Επιστημών της Υγείας , 1ο Πανελλήνιο Προσυνεδριακό Σεμινάριο Οικονομικών της Υγείας, Αθήνα, σελ.1-37

  1988:

  (7) Σούλης Σ., Το ξένο εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα: Η Δημογραφική άποψη, Ευρωπαϊκή Δημογραφική Κοινότητα - Η θέση της Ελλάδας, Εκδ. ΕΔΗΜ , Αθήνα, σελ.83-92

  1991:

  8) Σούλης Σ., Το παράνομο αλλοδαπό εργατικό δυναμικό στην Ελλάδα, Εκδ. Ιδρύματος Καράγιωργα. Διαστάσεις της Κοινωνικής Πολιτικής Σήμερα , Πάντειο Πανεπιστήμιο, Αθήνα 27- 29 Νοεμβρίου, σελ. 443-449

  1994:

  (9) Σούλης Σ., Η ανάπτυξη των συστημάτων υγείας ενόψει των νέων κοινωνικό-πολιτισμικών αλλαγών,   Πανελλήνιο Συνέδριο "Η εφαρμογή του management ολικής ποιότητας στο χώρο των υπηρεσιών υγείας", Θεσ\κη 4-6 Νοεμβρίου, σελ. 3-12

  2001:

  (10) Σούλης Σ., Οικονομική ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στο σύγχρονο κοινωνικό-πολιτισμικό γίγνεσθαι, τόμος εισηγήσεων 1ου Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου «Οι προοπτικές ανάπτυξης των λιγότερο αναπτυγμένων περιοχών της Ευρώπης, του ΤΕΙ – Ηπείρου, 24-25 Μαΐου, Πρέβεζα 2001, Εισήγηση σε συνεργασία με Μ. Σαρρή και Μ. Κονιόρδο, σελ. 267-289

  2002:

  (11) Σούλης Σ., Corruption in the health sector: Causative factors & counter measures, Διεθνές Forum του Κέντρου Ευρωπαϊκού και Συνταγματικού Δικαίου, συλλογικός τόμος Αθήνα 2002 σελ. 35-51, σε συνεργασία με Μ. Σαρρή

  2002:

  (12) Σούλης Σ., Η αποτελεσματικότητα της κλασικής επιδοματικής πολιτικής υπό τα νέα κοινωνικά, πολιτισμικά, δημογραφικά και περιβαλλοντικά δεδομένα, Συλλογικός τόμος με κριτές:   Μελέτες Κοινωνικού Δικαίου και Κοινωνικής Πολιτικής Πρόλογος Κρεμαλής Κων/νος, , Νικολακοπούλου-Στεφάνου Ηρώ Αμίτση Γαβριήλ σε επιμέλεια Γ. Αμίτση εκ. Παπαζήσης, Αθήνα 2002 ,τόμος 1, σελ .365-396 , Εισήγηση σε συνεργασία με Μ. Σαρρή

  2002:

  (13) Σούλης Σ., Προτεραιότητες της Πολιτικής Υγείας στην Ελλάδα, Συλλογικός τόμος της Ε.Σ.Δ.Υ., «Οι δαπάνες υγείας στη Ελλάδα» σε επιμέλεια Γ. Κυριόπουλος και Κ. Σουλιώτης με τίτλο «Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση και συνέπειες για τις πολιτικές υγείας», εκ. Παπαζήσης, Αθήνα 2002, σελ.97-107

  2003:

  (14) Σούλης Σ., Σαρρής Μ., Η Συμβολή της Θεωρίας της Χρησιμότητας και Ποιότητας Ζωής στην εκτίμηση της θεραπευτικής αποτελεσματικότητας και κατανομής των πόρων στην υγεία, Συλλογικός τόμος ΙΤΕ εις μνήμην Θ.Παπαθεοδοσίου, Αθήνα 2003 σελ. 333-352

  2006:

  (15) Σ. Σούλης, Κοινωνικό-πολιτισμικές Εξελίξεις & Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας, Πρακτικά Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα «Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κοινότητα», Δ.Υ.ΠΕ Ηπείρου 06 - 08 Απριλίου 2006, σελ. 8-21

  ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ-ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1986:

  (16) Σούλης Σ., L' immigration illegale en Grece, L' avenir des migrations , ed O.C.D.E. , PARIS, p.39

  1998:

  (17) Σούλης Σ., Οικονομική της Υγείας, εκ. Παπαζήση, Αθήνα,σελ. 372

  1995,

  2001:

  (-) ΣΥΓΓΡΑΜΜΑ: Συστήματα Υγείας,   σε συνεργασία με: Μ. Σαρρή και Μ. Θεοδώρου, εκδ. Παπαζήση, Αθήνα, σελ.380

  2003:

  (18) Sotiris S. Editor, Health Economics and Health Management, ed. Papazisis, p. 248

  2015:

   

  (19) Σούλης Σ., Εφαρμοσμένη Κοινωνική Πολιτική εκ. Παπαζήση, Αθήνα,

   

  σελ. 756,( Γ.17 )

   

  ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ )

  1999:

  (20) Υφαντόπουλος Γ., Δ. Μπαλούρδος Δ., Μ. Χρυσάκης Μ., Σούλης Σ., Characteristics of the people with disabilities in Greece. Statistical Data, Research and Policy Implementation” , ed. Mentor, Vol. 1, Athens, σελ. 140-163

  2001:

  (21) Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Ποιότητα ζωής αιμοκαθαιρομένων και μεταμοσχευμένων νεφροπαθών, περιοδικό Ιατρική, τεύχος Φεβρουαρίου 2001 Αθήνα, σελ 158-163, 79(2)

  2001:

  (22) Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Υφαντόπουλος Γ., Η Θεωρία της Κοινωνικής Παραγωγής Λειτουργιών, περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τεύχος 18(3), 2001 , Αθήνα, σελ 230-238

  2001:

  (23) Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Η Επαγγελματική Aποκατάσταση και κοινωνική ένταξη ΑΜΕΑ:Υποστηριζόμενη εργασία και Υποστηριζόμενη Διαβίωση, περιοδικό Κοινωνική Εργασία, τεύχος 63, Αθήνα 2001, σελ 135-155

  2001:

  (24) Χρυσάκης Μ., Σούλης Σ., Ανισότητες πρόσβασης των γυναικών στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση:Μια προσέγγιση στα επίσημα στατιστικά στοιχεία για την περίοδο 1984-1988.Περιοδικό Πανεπιστήμιο, τεύχος 3, Αθήνα 2001,σελ. 31-65

  2002:

  (25) Χρυσάκης Μ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Ανισότητες πρόσβασης στα τμήματα Ιατρικής των Ελληνικών ΑΕΙ: Κοινωνικές και

  διαπανεπιστημιακές διαφοροποιήσεις, σε συνεργασία με Μ. Χρυσάκη και Μ. Σαρρή. Περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής , τόμος 19, τεύχος (5), 2002 , Αθήνα, σελ 590-597

  2002:

  (26) Σαρρής Μ., Χρυσάκης Μ., Σούλης Σ., Επικοινωνία και Διαχείριση Πληροφορίας στις Υπηρεσίες Υγείας από τον Ιατρικό Φάκελο στο Φάκελο φροντίδας Υγείας, Περιοδικό Νοσηλευτική, τόμος 41, τεύχος 2, Απρίλιος – Ιούνιος 2002 Αθήνα σελ. 174-184

  2002:

  (27) Σαρρής Μ., Χρυσάκης Μ., Σούλης Σ., Ανισότητες στην Υγεία: Μία κριτική προσέγγιση, Περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, τόμος 19, τεύχος (6), 2002 , Αθήνα, σελ 672-687

  2002:

  (28) Σαρρής Μ., Χρυσάκης Μ., Σούλης Σ., Το Νοσοκομείο - Επιχείρηση: Εκσυγχρονισμός, Καινοτομία, Νεωτερικότητα, Περιοδικό Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών, τεύχος 3, 2003, Πρέβεζα, σελ. 31-52

  2006:

  (29) Σαρρής Μ., Πιερράκος Γ., Αμίτσης Γ., Κυριόπουλος Γ. Σούλης Σ., Αξιολόγηση δομών συνεχιζόμενης κατάρτισης στις υπηρεσίες υγείας. Περιοδικό Νοσηλευτική 2006, 45(1):118-128

  2006:

  (30) Σαρρής Μ., Πιερράκος Γ., Αμίτσης Γ., Κυριόπουλος Γ. Σούλης Σ., Εκπαιδευτικές ανάγκες και συνεχιζόμενη κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού τομέα υγείας.  Περιοδικό Νοσηλευτική Οκτ.-Δεκ.2006 45(1): 543-551

  2006:

  (31) Σαρρής Μ., Πιερράκος Γ., Γούλα Α., Παλαιολόγου Β., Σούλης Σ., Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ανθρωπίνων πόρων στον τομέα πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας: Δια Βίου μάθηση και συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Περιοδικό Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών 2006 (υπό δημοσίευση) βεβαίωση αποδοχής

  2008:

  (32) Σαρρής Μ., Γούλα Α. Σούλης Σ., Σχετιζόμενη με την Υγεία Ποιότητα Ζωής Ασθενών μετά τη μεταμόσχευση ήπατος. Περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2006,25: (3):334-340

  2008:

  (33) Σαρρής Μ., Γούλα Α. Γκιόκα Β., Σούλης Σ., Ποιότητα ζωής ασθενών και ποιότητα φροντίδας υγείας μετά τη νεφρική μεταμόσχευση. Αρχεία Ελληνικής

  Ιατρικής 2008:25(2): 201-208

  2008:

  (34) Σαρρής Μ., Γούλα Α., Σούλης Σ., Σταυροπούλου Αικ., Επισκόπηση Υγείας μεταμοσχευμένων ασθενών σε τελικό στάδιο χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας. Περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2008:25(2): 177-183

  2008:

  (35) Γ. Δήμας, Α. Γούλα, Σ. Σούλης, Μέτρηση της Αποδοτικότητας και του Παραγωγικού Μεγέθους σε Δημόσια Νοσοκομεία, Περιοδικό Ιατρική, 2008, 94 (2): 167-174

  2008:

  (36) Γ. Δήμας, Α. Γούλα, Σ. Σούλης, Μεταβολές στην Παραγωγικότητα Δημοσίων Νοσοκομείων, Πρακτικά 21ου Εθνικού Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ε., Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα σελ. 71-84

  2012:

  (37) G. Dimas, A. Goula, S. Soulis, Productive Performance and its components in Greek Public Hospitals, στο ηλεκτρονικό περιοδικό Operational Research: An International Journal (Springer), Published online, 18 June 2010 (Oper Res Int J 2012 :12: 15-17)

  2012:

  (38)  Πιερράκος Γ., Πατέρας Ι., Φαρφαράς Α., Σαρρής Μ., Σούλη Σ., Νικολαδός Ι., Παπαστρατής Γ., Σιμόπουλος Κ. Πιερράκος Γ., Εκτίμηση της ποιότητας ζωής ασθενών από λαπαροσκοπική αποκατάσταση της βουβωνικής κύλης. - Ερευνητική εργασία. Περιοδικό Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2012:29(3): 325 - 330.

  2013:

  (39)  Γ. Πιερράκος, Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης, Α. Γούλα, Δ Λατσού, I. Πατέρας, Κ.Βουρλιώτου, Π. Γιαννουλάτος Συγκριτική Ανάλυση δυο Ερευνών μέτρησης της Ικανοποίησης των Εξωτερικών Ασθενών στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 2013  Scopus.

  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΤΟΜΟΥΣ & POSTERS (ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ)

  (ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ, ΗΜΕΡΙΔΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ)

  1994:

  (40) Μπαλούρδος Δ., Χρυσάκης, Μ., Σούλης Σ.,  Σχέση εισοδήματος εκπαίδευσης & γονιμότητας-Διλήμματα δημογραφικής πολιτικής,   Πανελλήνιο Συνέδριο, "Οικογένεια & Οικογενειακή Πολιτική σε ένα μεταβαλλόμενο κόσμο",εκδ. Ε.Ο.Π, 1-3 Δεκεμβρίου, Αθήνα , σελ. 222-237

  1996:

  (41) Χρυσάκης Μ., Μπαλούρδος Δ., Μ., Σούλης Σ.,  Κοινωνικές Ανισότητες στην εκπαίδευση και στη διανομή του εισοδήματος, Εκδ. Ιδρύματος Καράγιωργα. 27-30 Νοεμβρίου, σελ. 656-672

  2003:

  (42)   V. Mantziou, D. Kehagias, N. Hantzi., Soulis S. ‘’The counseling service of the career of the T.E.I of Athens. the role of the systemic approach in the psychological counceling of students.’’ Proceedings of the 3rd International Conference on ‘’new horizons in industry and education’’ 28-29 August 2003 , Santorini, T.EI of Crete, p 99-102

  2003:

  (43)   Souliotis K., Zavras A., Soulis S. The financial function of the health care systems in South Europe, στο 1ST international Conference on Health Economics and Health Management, May 30-31, 2002 Athens, Greece, Organized by the TEI of Athens and AT.IN.ER. Πρακτικά συνεδρίου, εκ. Παπαζήσης, σελ. 39-53,

  2005:

  (44)   Papadourakis G, Antoniou S., Tilikidou I., Kehagias D., Soulis S“Assessment and future outlook of the horizontal action of the career offices of the Hellenic TEIs”Proceedings of the 4rd International Conference on ‘’new horizons in industry and education’’ 25-26 August 2005 , Corfou, T.EI of Crete, p. 116-121

  2005:

  (45) Σαρρής Μ., Γούλα Α., Σ. Σούλης, Ποιότητα Ζωής Ασθενών & Ποιότητα Υπηρεσιών Υγείας. Συλλογικός Τόμος Πρακτικών 1ου Συνεδρίου ΕΠΕΑΕΚ ΑΡΧΙΜΗΔΗΣ, Καινοτόμος Ανάπτυξη και τεχνολογία: Ποσοτική και Ποιοτική Αντιμετώπιση, Αθήνα 24-26 Νοεμβρίου 2005, σελ. 81-90

  2008:

  (46) Γ. Δήμας, Α. Γούλα, Σ. Σούλης, Μεταβολές στην Παραγωγικότητα Δημοσίων Νοσοκομείων, Πρακτικά 21ου Εθνικού Συνεδρίου Ε.Ε.Ε.Ε., Λήψη Αποφάσεων στα Συστήματα Υγείας, Αθήνα σελ. 71-84  (τόμος Γ.33)

  2008:

  (47) Σ. Σούλης, Η Προπτυχιακή Εκπαίδευση στη Διοίκηση και τα Οικονομικά Υπηρεσιών Υγείας στην Ελλάδα: Επιστημονικά Διλήμματα, Πρακτικά Συμποσίου ΤΕΙ Καλαμάτας – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Η Εκπαίδευση και η Έρευνα στη Διοίκηση και τα Οικονομικά της Υγείας στην Ελλάδα, Καλαμάτα 16-17 Μαΐου 2008,Εκδ. Παπαζήση, σελ.33-43 (τόμος Γ.52)

  2008:

  (48) Σ. Σούλης κ.α., Οι Βασικές Αρχές Ολικής Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση για την εφαρμογή Σύγχρονων Προγραμμάτων Σπουδών, Πρακτικά Συμποσίου ΤΕΙ Καλαμάτας – Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, Η Εκπαίδευση και η Έρευνα στη Διοίκηση και τα Οικονομικά της Υγείας στην Ελλάδα, Καλαμάτα, 16-17 Μαΐου 2008, σελ. 87-99 (τόμος Γ.53)

  2008:

  (49)  Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης, κά,  Ο Υπηρεσίες Ανοικτής Φροντίδας στο Μοντέλο Κοινωνικής Πρόνοιας, εκδ: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης, σελ.495, ( Γ.54, ΙΧ-20Γ)

  2008:

  (50) Μ. Σαρρής, Σ. Σούλης, κά,  Ο Ρόλος των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών φροντίδας για τη συμφιλίωση επαγγελματικού και οικογενειακού βίου, εκδ: Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας) της Κυπριακής Δημοκρατίας, σελ.496, (Γ.55, Χ-20Δ)

  2010:

  (51) A. Ganas, S. Soulis, G. Pierrakos, A Research Ready Facility for Improving Access to Psychological Therapies (IAPT), Proceedings of 2010 Symposium Co-Directors, Society of Research Administrators International, Chicago, November, 12, 2010

  (2010 BEST INTERNATIONAL POSTER OF THE YEAR)

  2012:

  (52) Πιερράκος  Γ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Γούλα Α., Λατσού Δ. Αξιολόγηση της ικανοποίησης των εξωτερικών ασθενών από την νοσηλευτική φροντίδα σε οκτώ επιλεγμένα νοσοκομεία της Αττικής, 40ο Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο 14-16 Μαΐου 2012 (περίληψη)

  2012:

  (53) Πιερράκος  Γεώργιος, Σαρρής Μάρκος, Καλοκαιρινού Αθηνά, Αδαμακίδου Θέη, Λατσού Δήμητρα, Σούλης Σωτήρης    Διερεύνηση των τρόπων εργασίας των ιατρείων πόνου (Ι.Π) των νοσκοκομείων του ΕΣΥ, 39ο

  Πανελλήνιο Νοσηλευτικό Συνέδριο 15-19 Μαΐου 2012 (περίληψη)

  2015:

  (54)Soulis S., Sarris S., et all, (2014) Public Health Policies in European Union: An Innovation Strategy – Horizon 2020, London, ed.  Academic Press, ELSEVIER, pp 347-369

  2015:

  (55) Πιερράκος  Γ., Σαρρής Μ., Σούλης Σ., Ανάπτυξη Προτύπου Μοντέλου Ποιότητας στην Αγωγή Υγείας, Αυτοφροντίδα  & Αποκατάσταση Ασθενών με Νεοπλασίες, εκδ. Τεχνολογικό Ίδρυμα Αθήνας, Αθήνα, σελ. 368

  ΑΔΗΜΟΣΙΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ,ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Ή ΑΛΛΕΣ ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ-

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

  1989:

  (Ι) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, Σ. Σούλης, Δαπάνες Υγείας-Θεωρητική και Στατιστική Ανάλυση, Εκδ. ΤΕΙ Αθήνας. σελ. 76

  1990:

  (ΙΙ) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Γ. Δουμουλάκης, Σ. Σούλης, Les depenses de sante en Grece – Faits et chiffres

  1990:

  (ΙΙΙ) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, Σ.Σούλης, Βασικές Κοινωνικό-Οικονομικές Ανάγκες και το Φαινόμενο της Κοινωνικής Ασφάλειας, Εκδ. ΤΕΙ Αθήνας. σελ. 69

  1991:

  V)  ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, Σούλης Σ., Δημογραφία και Υγεία, Εκδ. ΤΕΙ-Αθήνας. σελ. 98

  1992:

  (V) ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΑ, Σούλης Σ., Δείκτες Αξιολόγησης του Συστήματος Υγείας, Εκδ. ΤΕΙ- Αθήνας σελ. 127

  1995:

  (VI) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Χρ. Οικονομόπουλου, Ν. Πολύζος, Κ. Μεράκου, Σ. Σούλης, «Η Ευρωπαϊκή Εμπειρία και η Ελληνική Πραγματικότητα», Επιθεώρηση της Υγείας, Τόμος 6, Τεύχος 32, Αθήνα, σελ. 55 – 58

  1996:

  (VII) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Χρυσάκης Μ., Μ., Σ. Σούλης,  Ανισότητες πρόσβασης των γυναικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η επίδραση των εκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων, τόμος εισηγήσεων της Ευρωπαϊκής Επιστημονικής Συνάντησης με θέμα: «Γυναίκες και Επιστήμη: Τάσεις και προοπτικές στην Ευρώπη», του ΕΚΚΕ και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 15-16 Μαρτίου, Θεσσαλονίκη, (ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο-περίληψη)

  2006:

  (VIII) Σαρρής Μ., Πιερράκος Γ., Γούλα Α., Παλαιολόγου Β., Σούλης Σ., Ανάπτυξη και ενδυνάμωση ανθρωπίνων πόρων στον τομέα πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας: Δια Βίου μάθηση και συνεχιζόμενη Κατάρτιση. Περιοδικό Επιθεώρηση Οικονομικών Επιστημών 2006 (βεβαίωση αποδοχής)

  2006:

  (IX) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Σ. Σούλης, Μ. Σαρρής, Κοινωνική ασφάλεια και ποιότητα ζωής: Δικαιώματα, προσδοκίες και ανάγκες στη σύγχρονη κοινωνία, περιοδικό Επιθεώρηση Κοινωνικών Ερευνών, τεύχος, Αθήνα, σελ 23, (βεβαίωση αποδοχής)

  2006:

  (X) ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ, Μ. Χρυσάκης. Σ. Σούλης, Μ. Σαρρής, Ανισότητες πρόσβασης στην τριτοβάθμια νοσηλευτική εκπαίδευση στην Ελλάδα (1984-1998), Περιοδικό Νοσηλευτική

  2006:

  (XI) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, «Ανθρώπινη Ανάπτυξη και οι νέες προκλήσεις στο πεδίο της Κοινωνικής Ασφάλειας», Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Οι νέες πολιτικές Κοινωνικής Φροντίδας στην Κύπρο: Προκλήσεις και Προοπτικές» Διοργάνωση Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 11 Απριλίου 2006, Λευκωσία, σελ. 14

  2006:

  (XII) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, «Νέες Προκλήσεις στον Τομέα της Απασχόλησης στην Κύπρο Διεθνής Επιστημονική Ημερίδα με θέμα», «Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός της δημόσιας υπηρεσίας απασχόλησης Κύπρου»   Διοργάνωση Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπηρεσία Απασχόλησης, 12 Μαΐου 2006, Λευκωσία, σελ. 55

  2006:

  (XIIΙ) Σ. Σούλης, Σαρρής Μ. «Κοινωνικοπολιτισμικές Εξελίξεις και Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Κοινωνικής Φροντίδας», Συλλογικός Τόμος Πρακτικών Δ.Υ.ΠΕ  Ηπείρου από την Επιστημονική Ημερίδα με θέμα «Δίκτυα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης στην Κοινότητα» 06,07 &08 Απριλίου 2006, Ζαγοροχώρια, (Τόμος Α. 180)

  2007:

  (XIV) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, Η φιλοσοφία της επιστήμης και της έρευνας ως θεμέλιο της τεχνολογικής ανάπτυξης, Επιστημονική ημερίδα, Διάχυση Αποτελεσμάτων Αρχιμήδης ΙΙ – Η έρευνα στα Τ.Ε.Ι., Αθήνα 17 Δεκεμβρίου 2007

  2007:

  (XV) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, Παγκοσμιοποίηση και Εθνικές αγορές εργασίας. Ανατροπή ή όχι της ισότητας των δύο φύλων, Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας, Φύλο, Παγκοσμιοποίηση και Αγορά Εργασίας, ΤΕΙ-Α, Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2007, σελ.38-44

  2009:

  (XVI) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, «Ο ρόλος του εκπαιδευτικού συστήματος στον επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εργασίας στα συστήματα υγείας.» Εναρκτήρια ομιλία στο 2ο Πανελλήνιο Συμπόσιο «Εκπαίδευση, Αγορά Εργασίας & Συστήματα Υγείας» 16 – 17 Οκτωβρίου 2009, Ναύπλιο, Συνδιοργάνωση: ΤΕΙ Αθήνας & ΤΕΙ Καλαμάτας (Τμήμα Διοίκησης Μονάδων Υγείας & Πρόνοιας)

  2009:

  (XVII) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, «Το Ιστορικό και Ιδεολογικό πλαίσιο της σύγχρονης δημογραφίας: Η ιεράρχηση προτεραιοτήτων – πολιτικών και τα διλήμματα μεταξύ μαξιμαλιστικών και μινιμαλιστικών στόχων»,Επιστημονική Ημερίδα - Σεμινάριο με θέμα: «Οι Δημογραφικές προκλήσεις στην Κύπρο και οι Πολιτικές για την Οικογένεια» Διοργάνωση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας.

  19 Ιανουαρίου 2010, Λευκωσία, σελ. 77

  2010:

  (-) ΕΙΣΗΓΗΣΗ, Σ. Σούλης, «Νέα Όργανα ή Νέες Αρχές Διοίκησης των ΑΕΙ», Ειδική Επιστημονική Ημερίδα, 43η Σύνοδος Προέδρων – Αντιπροέδρων ΤΕΙ, Αθήνα 19 Νοεμβρίου 2010, σελ. 9

  2012:

  (XVIII) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, «Η Αξιοποίηση του Ανθρώπινου Κεφαλαίου μέσω της Εννοιολογικής Προσέγγισης της Εργασίας», Επιστημονική Ημερίδα, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων, 5 Μαΐου 2011, Αργοστόλι, σελ 39 p.point

  2012:

  (XΙX) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, Σ. Σούλης, «Η αναπτυξιακή προοπτική της χώρας μέσω των ορθολογογικών επενδύσεων σε ανθρώπινο κεφάλαιο», Επιστημονική Ημερίδα, Γραφείο Διασύνδεσης ΤΕΙ-Ιονίων Νήσων, 24 Μαΐου 2012, Αργοστόλι, σελ 6

   

  (18) Sotiris S. Editor, Health Economics and Health Management, ed. Papazisis, p. 248

  Please publish modules in offcanvas position.