ΕΜΕΙΡΟΓΝΩΜΟΣΥΝΕΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

 

1995:

(17) "Εξειδίκευση των δράσεων - ενεργειών των Ανθρώπινων Πόρων που συνδέονται με το Υποπρόγραμμα Πρόνοια" Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Υγείας Πρόνοιας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Αθήνα,

1995:

(18) "Εξειδικευμένα Κέντρα Κατάρτισης ΑΜΕΑ", Εμπειρογνωμοσύνη για το Υπουργείο Υγείας &Πρόνοιας, Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, Αθήνα

1997:

(-) "Υπουργικές Αποφάσεις για κατάρτιση Ανθρωπίνων Πόρων στις παρεμβάσεις Ε.Κ.Τ. στο Ε.Π. Υγεία – Πρόνοια". Αριθμός Σύμβασης 9954 / 23-7-97   Ε.Δ.Τ.Β. και έγγραφο 016247 / 8-7-97  V Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Επιτροπής

1997:

(19) "Μελέτη αναμόρφωσης των ενεργειών κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα". Υπουργείο Εργασίας – Απόφαση 107924 / 3-7-97, , (Τόμος Α. 138 & ενδεικτική εμπειρογνωμοσύνη

1997:

(20) "Εμπειρογνωμοσύνη εκπόνησης αναλυτικού σχεδίου για την υλοποίηση μεταβατικού κύκλου ενεργειών κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα  το1998". Υπουργείο Εργασίας – Απόφαση 111474 / 31-12-97

scroll back to top