ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ

systimata-ygeias  Συστήματα Υγείας

   Θεοδώρου Μάμας,

   Σαρρής Μάρκος,

   Σούλης Σωτήρης

     Εκδόσεις: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ

    ISBN: 9600215316
    
    Έτος Έκδοσης: 2001

    Αριθμός σελίδων: 518Περιγραφή

«... Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια εισαγωγή στα συστήματα υγείας, με επίκεντρο τη σημερινή ελληνική πραγματικότητα. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο μέρος αναφέρεται στην ιστορική εξέλιξη των συστημάτων υγείας, στην έννοια και στο περιεχόμενο της υγείας και της αρρώστιας, στη δομή, οργάνωση και λειτουργία τους, στις εισροές, στις εκροές και στη χρηματοδότησή τους. Στο δεύτερο μέρος γίνεται μια λεπτομερής παρουσίαση του υγειονομικού τομέα της χώρα μας και τονίζονται τα σημαντικότερα προβλήματα και οι διοικητικές και λειτουργικές ανεπάρκειες και ελλείψεις. Τέλος, στο τρίτο μέρος παρουσιάζονται τέσσερα αντιποσωπευτικά παραδείγματα συστημάτων υγείας, αυτά των ΗΠΑ, της Γερμανίας, της Μ. Βρετανίας και της Σουηδίας...»


scroll back to top