ΠΜΣ «Προηγμένα Βιομηχανικά Συστήματα Παραγωγής»

Υποβολή Αιτήσεων έως 26/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://aims.daidalos.teipir.gr

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

Faculty of Science, Engineering and Computing (Kingston University of London)

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου

 


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας