ΠΜΣ «Νέες Τεχνολογίες στη Ναυτιλία και τις Μεταφορές»

Υποβολή Αιτήσεων έως 17/09/2018

Προκήρυξη : Προκήρυξη για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019

Σελίδα Μεταπτυχιακού : http://ntst-aegean.puas.gr/

Σελίδα Τμήματος : Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής)

Τμήμα Ναυτιλίας & Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

Ενημερωθείτε για όλες τις προκηρύξεις ΠΜΣ του Πανεπιστημίου


<< Προκηρύξεις Π.Μ.Σ. ^ Αρχή Σελίδας